KANTARA ਮੂਵੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ?ਰਸਿੱਧ Panjurli ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕਿ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਗ?ਲਿਗਾ

01/02/2023 | The public times | punjab

ਗ?ਲਿਗਾ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇਸ ਸ?ਆਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ?ੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ?ਲਿਗਾ ਬਹ?ਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਹ?ਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਗ?ਲਿਗਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜ?ਰਲੀ, ਇੱਕ ਸੂਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸਦੀ ਪੂਜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ?ਲੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨ?ਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਨੰਦ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਸੂਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪੰਜ?ਰਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ?ਰਲੀ ਇੱਕ ਨਰ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦੀ ਬ?ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਭੂਟਾ ਕੋਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ?ਲੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ?ਰਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਤ?ਲ?ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹ?ਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਦ?ਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਦਨਾਸ - ਪ?ਰਾਚੀਨ ਤ?ਲੂ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਨ?ਸਾਰ, ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹ?ਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹ?ਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਬਹ?ਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦ?ਬਾਰਾ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ?ਰਾਈ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ।

PANJURLI
ਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਜੀਵ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜੋ ਨਰ ਸੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੂਰੌਲੀ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ?ੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਸੂਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਪ?ਰਸਤ ਵਜੋਂ। ਪੰਜ?ਰਲਿਸ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਡਾਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ?ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ?ਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

GULIGA
ਗ?ਲਿਗਾ ਆਤਮਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬ?ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮ?ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ?ਲਿਗਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦ?ਆਰਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਭ?ੱਖਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਭ?ੱਖ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨਿਬਲਵਾਦ ਵੱਲ ਉਤਰੇਗਾ - ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ?ਟਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਭ?ੱਖ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਰੂਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ?ੰਦਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ?ਲਿਗਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੈ ਪੰਜਰੂਲੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹ?ਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ?ਲਿਗਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

what is the history of the most popular panjurli avatar of kantara movie and who was guliga


About Us


Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.

Amarpreet Singh Makkar (Editor)

Subscribe Us


Address


The Public Times
Ludhiana. 141001
Mobile: +91 9815102122 Email: thepublictimes.news@gmail.com
WhatsApp Us Whats App