ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

21/09/2023 | Public Times Bureau | National

"ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗਾ।ਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨਾ ,ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵੀ. ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ।"

The Price Of The Old Car Will Be Asked For But Before Selling It Keep These Things In Mind


About Us


Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.

Amarpreet Singh Makkar (Editor)

Subscribe Us


Address


The Public Times
Ludhiana. 141001
Mobile: +91 9815102122 Email: thepublictimes.news@gmail.com
WhatsApp Us Whats App