ਗੂਗਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਕਾਉਂਟ ਕਰੇਗਾ ਡਿਲੀਟ

27/11/2023 | Public Times Bureau | World

ਗੂਗਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਉਸ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਮੇਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਮੇਲ ਖਾਤਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ Google ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ Google ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ Google ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Google ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਜੀਮੇਲ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ Gmail, Drive, Docs, Meet, Calendar ਅਤੇ Photos ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਬਲਾਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਬਦਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Google Will Delete Inactive Accounts On December 1


About Us


Our endeavour at The Public Times is to present news as it unfolds, without biases and without colour. We are a dedicated team of journalists with long years of experience in various fields and our aim is to inform our readers about all major regional, national and international events 24/7. Our motto is news without frills.

Amarpreet Singh Makkar (Editor)

Subscribe Us


Address


The Public Times
Ludhiana. 141001
Mobile: +91 9815102122 Email: thepublictimes.news@gmail.com
WhatsApp Us Whats App